Imatge general Companyia

«Els nostres espectacles són, sobretot, un viatge emocional que s’emporta els espectadors per retornar-los, ben remenats, a les seves butaques».

Branding | Disseny editorial | Coorporativa | Cartelleria
Client: La Virgueria

Imagen general Compañía

«Nuestros espectáculos son, sobre todo, un viaje emocional que se lleva los espectadores para devolverlos, muy removidos, a sus butacas».

Branding | Diseño editorial | Coorporativa | Cartelería
Cliente: La Virgueria

El Missioner

Póster

Dossier distribució / Dosier Distribución

Com menja un Caníbal

Póster

Dossier distribució / Dosier Distribución

Demà

Póster

Dossier distribució / Dosier Distribución

dossier