CAT

Grup Nestlé

Realització de diferents elements com a director creatiu i dissenyador gràfic en l’estudi, Estudio Maravillas.

Disseny editorial | PdV | Redisseny Pack
Client: Nestlé

CAST

Grupo Nestlé

Realización de diferentes elementos como director creativo y diseñador gráfico en el estudio, Estudio Maravillas.

Diseño editorial | PdV | Rediseño Pack
Cliente: Nestlé

Disseny pack / Diseño pack

Redisseny pack

Editorial

Punt de Venta

Campanyes / campañas