CAT

Grup Nestlé

Realització de diferents elements com a Director creatiu i dissenyador en l’Estudi, Estudio Maravillas.

Disseny editorial | PdV | Redisseny Pack
Client: Nestlé

CAST

Grupo Nestlé

Realización de diferentes elementos como Director creativo y diseñador en el Estudio, Estudio Maravillas.

Diseño editorial | PdV | Rediseño Pack
Cliente: Nestlé

Editorial

Punt de Venta

Disseny pack / Diseño pack

Redisseny pack

Campanyes / campañas