Festival Píndoles

L’essència del Festival Píndoles és la de programar obres de teatre breu inèdites representades per primera vegada en un lloc tan emblemàtic com és el Castell de Montjuïc

Disseny editorial | coorporatiu | cartelleria
Client: Píndoles

Festival Píndoles

La esencia del Festival Píndoles es la de programar obras de teatro breve inéditas representadas por primera vez en un lugar tan emblemático como es lo Castell de Montjuic.

Diseño editorial | coorporativa | cartelería
Cliente: Píndoles

Píndoles 2022

Píndoles 2021

Píndoles 2020

Píndoles 2019

Redisseny logo